Menü

Kurumsal

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda en fazla gelişim gösteren alternatif turizm türlerinden bir tanesi olan ve doğal alanları keşifte en önemlisi olan trekking turizmi gelmektedir. Turizm; sadece dinlenme ve eğlenme algısının ötesinde; ülkenin ekonomik, sosyal, siyasi, yerel kültürü ve tarihi altyapısı ve değerleriyle doğal zenginliklerini kapsamaktadır. Hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler, çeşitlenen tüketim alışkanlıkları; çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, su kıtlığı ve küresel ısınmayla ilgili sorunlar dünya gündemindeki yerini korumaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için küresel ölçekte başlayan yeni büyüme modeli arayışlarıyla birlikte “yeşil büyüme” kavramı önem kazanmıştır. 10.kalkınma planında bu kavram çerçevesinde, üretim sektörlerinde temiz üretim ve eko-verimlilik ile hem çevrenin korunması hem de rekabetçiliğin artırılması mümkün görülmekte, tarım ve turizm gibi çevreye duyarlı sektörlerde ekolojik potansiyel değerlendirilmekte, yeni düzenleme ve yatırımlarla şehirlerin daha çevre dostu ve ekonomik olarak etkin olabileceği vurgulanmaktadır. 10.Kalkınma Planında dünyadaki eğilimler, bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselmenin artarak devam edeceğini ve turizmde deneyimli gezgin grubunun büyüyeceğini göstermektedir. Turist tercihleri kutuplaşacak, yenilik ve çeşitlilik talebi artmaya devam edecek, konfor ve macera motifleri ağırlıklı hale gelecektir. Bu kapsamda, turizmin çeşitlendirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi önem taşımaktadır. Türkiye’nin mevcut tarih, doğa ve kültür varlığı turizmi ve kültür turizmiyle bütünleştirerek turizm sektörünü geliştirme potansiyeli bulunmaktadır.Bu kapsamda alternatif turizminin geliştirilmesine önemli katkılar yapacak trekking doğa yürüyüşleri turizminin önemi giderek artmakta ve bu turizm çeşidi popülerliğini arttırmaktadır. Bu kapsamda Denizli’nin ve özellikle güçlü altenatif turizm potansiyeline sahip,dünyaca tanınan turizm bölgesi Fethiye ilçesine komşu Çameli ilçesinin öncü bir güç olabilmesi için, ön hazırlıklarının yapılması, beklenen teşvik ve desteklerden mümkün olduğunca faydalanılması büyük önem arz etmektedir. Bölgemizde yer alan turizm çeşitlilik bakımından ağırlıklı olarak deniz güneş ve eğlence üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Bunun yanında bölgemizde daha geniş bir turist yelpazesi oluşturmak ve farklı beklentisi olan konuklarımızın beklentilerine cevap vermek, doğa ile iç içe sağlıklı yaşam alternatifi sunmak adına çok özel donanımlar gerektirmeyen ve herkesin rahatlıkla yapabilmesine olanak sağlayacak bölgemizin var olan doğal potansiyelinden mümkün olan en yüksek seviyede faydalanmak için Çameli ilçesinin doğa yürüyüş rotalarının ve doğa kamp alanlarının belirlenmesi bunun yanında ilçemizde bulunan doğal kaynakların ilçemiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından katma değer potansiyelinin canlandırılıp kazandırılması şiarı güdülmektedir. Ayrıca projemiz ile elde edilecek olan bilgiler daha sonraki aşamada hedeflenen alternatif doğa sporları için önemli kaynak olacak ve bu kapsamda; Uluslar arası dağ bisikleti rotaları , dağ bisikleti yarış rotaları ve seyirci etabı yeri belirleme projesi, ve ekoturizm için bölge potansiyelinin ortaya çıkartılıp katma değerinin arttırılması için bir ön fizibilite çıktısı elde edilmiş olacaktır.

Projede Çameli’nin doğa güzelliği en mükemmel olan ormanlıklar,dağlar, hassas ve profesyonel bir çalışma ile tek tek yürünerek en iyi trekking rotaları ve su kaynağı olan doğa kamp alanları tespit edilmiştir. İlçemizin keşfedilmemiş doğası herkesin keşfine açılmıştır.

İlçemiz Antik dönemlerde Kibyra Antik Kentinin arka bahçesi yani uzantısı idi. Antik dönemde Çameli günümüzdeki gibi Çameli tarım ve hayvancılıkla uğraşılan ama savaşlarda stratejik öneme sahip coğrafyasından ötürü savunma ve sığınma yeri idi. Kibyra antik şehrini uzunca bir süre ayakta tutan askeri öneme sahip bir coğrafi konuma sahip bir bölge olarak kullanılması ayrıntılı kazı ve yüzey araştırmasından sonra kesin olarak ortaya konulacaktır. Çameli bölgesi ve Kibyra şehri Kibyratis ismi ile anılan bir bölge olduğu tarihçi ve bilim adamlarınca bilinmektedir Çameli antik dönemlerden 20.yüzyıla kadar kadar kervan yolları üstünde kalan bir geçittir. Kibyra, Bubon (ibecik) antik büyük şehirlerin batıda kalan tüm bağlantı yolları (Fethiye, Göcek, Dalyan Kaunos, Halikarnas vs. ) antik dönemde de Çameli üzerinden geçiyordu. Çameli ilçemiz antik dönemlerden bugüne kullanılan yaya yolları Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kibyra Kazı Başkanlığı ile ortak çalışma ile ortaya çıkarılarak Trekking Rotalarının bir çoğu antik rotalardan seçilmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kibyra Kazı Başkanı Doç.Dr.Şükrü ÖZÜDOĞRU hocamızın antik rotalarla ilgili projeye çok önemli katkıları olmuştur. Kendisine çok teşekkür ederiz.

Çameli’de Trekking Rotaları ve Doğa Kamp Alanlarının Belirlenmesi Projesinde çıkarılan tüm rota ve kamp alanları her mevsim başka güzellikleri sunan tematik bir çalışma ürünüdür. Aynı zamanda Çameli Trekking Rotaları dağcılık için çok iyi başlangıç ve eğitim noktasıdır.

Doğa harikası Çameli’yi ülke ve yabancı turizmine kazandırmak bizim için büyük bir onurdur. Diğer projeler ile ilgili kapsamlı çalışmalarımız devam edecektir.

Şeref ALBAYRAK
Çameli Kaymakamı